Data: 23.04.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul amendament, document care a fost elaborat de operatorii de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității CORE, în baza prevederilor articolului 31 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2016/1719 din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung.

Documentul identifică o gamă definită de drepturi de transport pe termen lung care pot fi oferite pe granițele zonelor de ofertare din regiunea CORE.

Propunerile si observatiile se transmit la adresa srpee@anre.ro

Termenul final de transmitere a observațiilor este data de 22.05.2019.

Fisiere atasate