12 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 169/2018

2024-04-12T12:51:43+03:0012 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile ...

12 04 2024

Proiect de Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor – faza a II-a

2024-04-12T12:38:41+03:0012 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie termica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, si având în vedere propunerile și observațiile primite în faza anterioară ...

8 04 2024

Proiect de Ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice

2024-04-08T09:50:04+03:008 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

5 04 2024

Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale

2024-04-05T13:24:06+03:005 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Gaze naturale, Regulamente|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

28 03 2024

Proiect de ordin pentru modificarea Procedurii privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022

2024-03-28T13:40:44+03:0028 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

21 03 2024

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 124/2022 pentru aprobarea Regulilor pentru gestionarea congestiilor prin utilizarea pe bază de piață de către operatorii de rețea a flexibilității resurselor din rețelele de distribuție și a celor din rețeaua de transport, a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorul de transport și de sistem și a Regulilor aplicabile achiziției de energie electrică reactivă pentru reglajul tensiunii în regim staționar de către operatorii de distribuție concesionari și pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea

2024-03-21T12:49:50+03:0021 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica, Reglementari tehnice / Regulamente|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile, însoțite ...

12 03 2024

Proiect de ordin privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit aplicată la aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport și distribuție ale energiei electrice și gazelor naturale, pentru a cincea perioadă de reglementare

2024-03-12T17:21:07+03:0012 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile se ...

4 03 2024

Proiect de ordin pentru modificarea unor Ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică – consultare publica incheiata

2024-03-29T12:59:22+03:004 martie 2024|Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile si observațiile se ...

4 03 2024

Document privind consultarea discounturilor, coeficienților de multiplicare și sezonieri ce vor fi utilizați de ANRE la stabilirea tarifelor de transport pentru anul gazier 2024 – 2025

2024-03-04T12:43:06+03:004 martie 2024|Documente de discutie, Gaze naturale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile vor ...

22 02 2024

Proiect de ordin privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizațiilor pentru montarea, punerea în funcțiune, repararea şi exploatarea sistemelor de repartizare a costurilor

2024-02-22T17:15:00+03:0022 februarie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie termica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile si observațiile se ...

Go to Top