Cogenerare de înaltă eficiență

Schema de sprijin

Fișiere atașate

Ord. 117/2023 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia. Data 20.12.2023 MO 1163/21.12.2023; Intra în vigoare la 01.01.2024

Ord. 97/2023 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia; Data 25.10.2023 MO 970/25.10.2023

Ord. 93/2023 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în perioada noiembrie— decembrie 2023 și semestrul I al anului 2024; Data 11.10.2023 MO 921/12.10.2023 Intra in vigoare la data de 01.11.2023

Ord. 92/2023 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2024; Data 11.10.2023 MO 921/12.10.2023 Intra in vigoare la data de 01.11.2023 Abroga Ord. 73/2023

Ord. 91/2023 privind aprobarea prețurilor de referință ale energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de bonus; Data 11.10.2023 MO 921/12.10.2023 Intra in vigoare la data de 01.11.2023 Abroga Ord. 72/2023

Ord. 89/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013; Data 04.10.2023 MO 895/05.10.2023

Ord. 87/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022, Data 20.09.2023 MO 855/22.09.2023

Ord. 75/2023 pentru modificarea Ordinului ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, Data: 28.06.2023, MO 587/28.06.2023, intră în vigoare la data de 01.07.2023

Ord. 74/2023 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în perioada iulie—octombrie 2023 MO 542/16.06.2023  Abroga Ordinul 127/2022  Intra in vigoare la 1 iulie 2023

Ord.  73/2023 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2023     Data: 14.06.2023     MO 542/16.06.2023 Abroga Ordinul 126/2022 Intra in vigoare la 1 iulie 2023 Abrogat prin Ordinul 92/2023

Ord. 72/2023 privind aprobarea prețurilor de referință ale energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de bonus Data: 14.06.2023   MO 542/16.06.2023 Abroga Ordinul 125/2022 Intra in vigoare la 1 iulie 2023 Abrogat prin Ordinul 91/2023

Ord. 62/2023 privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022; Data 26.04.2023 MO 361/27.04.2023

Ord. 61/2023 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2022; Data 26.04.2023 MO 361/27.04.2023

Ord. 142/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr.123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia, Data: 21.12.2022; MO 23.12.2022

Ord. 130/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia; Data 19.10.2022 MO 1022/21.10.2022

Ord. 127/2022 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în perioada noiembrie — decembrie 2022 și semestrul I al anului 2023. Data 12.10.2022 MO 999/14.10.2022 Intra in vigoare la 01.11.2022 Abroga Ordinul 86/2022, Abrogat prin Ordinul 74/2023

Ord. 126/2022 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2023; Data 12.10.2022 MO 999/14.10.2022 Intra in vigoare la 01.11.2022 Abroga Ordinul 85/2022, Abrogat prin Ordinul 73/2023

Ord. 125/2022 privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de bonus; Data 12.10.2022 MO 999/14.10.2022 Intra in vigoare la 01.11.2022 Abroga Ordinul 84/2022, Abrogat prin Ordinul 72/2023

Ord. 123/2022 privind completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 78/2022. Data 05.10.2022 MO 974/06.10.2022

Ord. 122/2022 privind completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 77/2022; Data 05.10.2022 MO 974/06.10.2022

Ord. 93/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia; Data 29.06.2022 MO 651/30.06.2022

Ord. 86/2022 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în perioada iulie—octombrie 2022; Data 15.06.2022 MO 590/17.06.2022 Intra in vigoare la 01.07.2022 Abroga Ordinul 110/2021

Ord. 85/2022 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022;Intra in vigoare la 01.07.2022 Abroga Ordinul 105/2021

Ord. 84/2022 privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus; Data 15.06.2022 MO 590/17.06.2022 Intra in vigoare la 01.07.2022 Abroga Ordinul 104/2021

Ord. 78/2022 privind aprobarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență. Data 08.06.2022 MO 572/10.06.2022 Abroga Ordinul 15/2015 Modificat prin Ordinul 123/2022 Ordinul 62/2023, 87/2023

Ord. 77/2022 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență Data 08.06.2022 MO 569/10.06.2022 Abroga Ord. 111/2014 Modificat prin Ordinul 122/2022, Ordinul 61/2023

Ord. 70/2022 privind completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013 Data 20.04.2022 MO 396/26.04.2022

Ord. 69/2022 pentru modificarea Ordinului președintelui ANRE nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia. Data 20.04.2022 MO 388/20.04.2022

Ord. 67/2022 privind aplicarea în luna aprilie 2022 a prevederilor art. 23 din Metodologia de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2013; Data 13.04.2022 M0 368/14.04.2022

Ord. 35/2022 privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 115/2013 Data 29.03.2022 MO 304/29.03.2022

Ord. 34/2022 privind modificarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2015; Data 29.03.2022 MO 304/29.03.2022

Ord. 26/2022 privind completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 111/2014; Data 23.03.2022 MO 283/24.03.2022

Ord. 111/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia. Data 27.10.2021, MO 1028/28.10.2021

Ord. 110/2021 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2021 și semestrul I al anului 2022, Data 20.10,2021, MO 1007/21.10.2021 Abroga Ord 41/2021 Abrogat prin Ordinul 86/2022

Ord. 106/2021 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 111/2014, Data: 13.10.2021, MO 983/14.10.2021

Ord. 105/2021 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2022 Data: 13.10.2021 MO 983/14.10.2021 Abroga Ordinul ANRE nr. 39/2021 Prezentul ordin intra in vigoare la 1 noiembrie 2021 Abrogat prin Ordinul 85/2022

Ord. 104/2021 privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de bonus Data: 13.10.2021 MO 983/14.10.2021 Abrogat prin Ordinul 84/2022

Ord. 41/2021 privind aprobarea valorilor prețurilor de referință pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aplicabile în semestrul II al anului 2021, Data:09.06.2021, MO 585/10.06.2021. Abrogat prin Ord 110/2021

Ord. 40/2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 111/2014, Data:09.06.2021, MO 585/10.06.2021

Ord. 39/2021 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2021, Data:09.06.2021, MO 585/10.06.2021 Abrogat prin Ordinul 105/2021

Ord. 38/2021 privind aprobarea prețului de referință al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, care beneficiază de bonus, Data:09.06.2021, MO 585/10.06.2021

Ord. 8/2021 privind modificarea și completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013 Data: 17.02.2021 MO 175/22.02.2021

Ord. 09/2019 privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul nr. 84/2013 Data: 30.01.2019 MO 81/31.01.2019

Ord. 49/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 116/2013. Data: 29.03.2019. MO 296/17.04.2019

Ord. 155/2019 privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 84/2013; Data: 24.06.2019. MO 522/26.06.2019

Ord. 159/2019 privind modificarea și completarea Regulamentului de calificare a producției de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență și de verificare și monitorizare a consumului de combustibil și a producțiilor de energie electrică și energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficiență, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 114/2013. Data: 10.07.2019. MO 603/23.07.2019

Ord. 190/2018 privind completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 117/2013. Data: 07.11.2018. MO 948/09.11.2018

Ord. 80/2017 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul nr. 116/2013 Data: 23.08.2017 MO 721/06.09.2017

Ord. 81/2017 privind modificarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul nr. 114/2013 Data: 29.08.2017 MO 721/06.09.2017

Ord. 86/2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 84/2013 Data: 26.09.2017 MO 769/28.09.2017

Ord.100/2017 pentru modidficarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 117/2013. Data: 20.10.2017. MO 848/26.10.2017

Ord. 105/2017 privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul nr. 115/2013 Data: 14.11.2017 MO 933/27.11.2017

Ord.123/2017 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de facturare al acesteia. Data: 20.12.2017. MO 1023/22.12.2017. Abroga Ordinul 119/2013. Modificat prin Ordinul 114/2018 si Ordinul 192/2018. Modificat prin: Ord 206/2018, Ord 156/2019, Ord 198/2019, Ord 212/2019, Ord 131/2020, Ord.189/2020, Ord.239/2020, Ord. 1, Ord 130/2022, Ord.142/2022, Ord.75/2023, Ord. 97/2023, Ord 117/2023

Ord. 124/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuţie pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării

Ord. 4/2016 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul nr. 84/2013. Data: 16.02.2016 MO 128/18.02.2016

Ord. 28/2016 privind modificarea si completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobata prin Ordinul nr. 115/2013 Data: 28.06.2016 MO 534/15.07.2016

Ord 49/2016 privind modificarea şi completarea Regulamentului de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul ANRE nr.114/2013. Data: 21.09.2016. MO 772/3.10.2016

Ord. 53/2016 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit.b) şi c) şi art.7 alin. (1) şi alin. (3) lit.b) din Procedura de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare a centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul ANRE nr.115/2013 Data: 27.09.2016 MO 759/29.09.2016

Ord.10/2015 pentru aprobarea metodologiei de monitorizare şi raportare privind schema de sprijin pentru promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă Data: 25.02.2015 MO 156/05.03.2015 Abroga Ordinul 33/2011

Ord. 16/2014 privind completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 84/2013

Ord. 28/2014 pentru aprobarea Contractului – cadru dintre administratorul schemei de sprijin si platitorul de contributie pentru colectarea contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si a Contractului – cadru dintre producatorul de energie electrica si termica in cogenerare de inalta eficienta si administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensarii si restituirea bonusului necuvenit/supracompensarii Data:09.04

Ord. 84/2013 de determinare si monitorizare a supracompensarii activitatii de producere a energiei electrice si termice in cogenerare de inalta eficienta care beneficiaza de schema de sprijin de tip bonus Data: 03.12.2013 MO 735/28.11.2013 Completat de Ord 16/2014 Modificat prin Ordinul 4/2016 Modificat prin Ordinul 09/2019. Modificat prin Ordinul 155/2019, Ordinul 89/2023

Ord. 114/2013 privind aprobarea Regulamentului de calificare a productiei de EE in cogenerare de inalta eficienta si de verificare si monitorizare a consumului de combustibil si a productiilor de EE Data: 23.12.2013 Abroga Ordinul 23/2010. Modificat prin Ord 49/2016 si Ord 81/2017. Modificat prin Ordinul 159/2019

Ord.115/2013 privind aprobarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare Data: 11.01.2014 MO 16/10.01.2014 Abroga Ordinul 26/2010 Modificat prin Ordinul 28/2016 Modificat prin Ordinul 53/2016 Modificat prin Ordinul 105/2017 Modificat prin Ordinul 8/2021, Ordinul 35/2022

Ord. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta si de plata a bonusului pentru energia electrica produsa in cogen de inalta eficienta Data:23.12.2013 MO 825/23.12.2013 Abroga Ordinul 9/2011 Modificat prin Ord 80/2017. Modificat prin Ordinul 49/2019

Ord.117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare si monitorizare a contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta Data: 10.01.2014 MO 826/23.12.2013 Abroga Ordinul 10/2011 .Modificat prin Ordinul 190/2018

Ord. 09/2019 privind modificarea și completarea Metodologiei de determinare și monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul nr. 84/2013 Data: 30.01.2019 MO 81/31.01.2019

Click aici pentru arhiva reglementărilor

Spre arhivă

Garanții de origine pentru cogenerare

Informări

Legislație