REMIT2023-05-02T13:09:45+03:00

REMIT

Registrul național

Elemente de autentificare (user și parolă) pentru încărcare date in portalul ANRE https://portal.anre.ro/
In cazul in care operatorul economic nu are user/ parola, acestea se elibereaza la sediile ANRE din: Str. Constantin Nacu nr. 3, Bucuresti.
Relatii suplimentare la tel.: 021 303 38 06.
Program: Luni – Joi, 08:00 – 16.30 si Vineri 08:00 – 14:00
Pentru a ridica de la ANRE aceste elementele de autentificare, reprezentanul legal/ persoana imputernicita trebuie sa aiba:
-un act de identitate in original;
-o cerere semnata si stampilata, conform formularului de mai jos.
Participanții la piață care detin deja user si parola de acces la portalul ANRE pentru încărcarea datelor specifice sectorului energiei electrice pot utiliza aceste elemente de autentificare si pentru incarcarea formularului de inregistrare in Registrul national al participantilor la piata angro de energie.

Registrul European Centralizat al participanţilor la piaţă
Începând cu data de 17.03.2015, Registrul european al participanţilor la piaţă este disponibil pe portalul REMIT al Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) la adresa https://www.acer-remit.eu/portal/european-register.

Anunțuri

Go to Top