Data: 02.08.2019

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de operatorii de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității CORE, în baza prevederilor articolului 52 din Regulamentul (UE) 2016/1719 din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung („Regulamentul FCA“) si supus dezbaterii publice pe site-ul ENTSO-E în perioada 20 mai-20 iunie 2019.

Observatiile se transmit prin e-mail, la adresa srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a documentului.

Fisiere atasate