Din motive obiective, în baza prevederilor art. 36 alin. (2) din Procedura de organizare și desfășurarea concursurilor și examenelor în vederea angajării și promovării, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 1/2023, cu modificările ulterioare, concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de Expert la Compartimentul asistență management, protocol din cadrul Direcției generale activităţi suport, publicat pe site-ul ANRE prin anunțul nr. 70350/26.04.2023, se anulează.

Anunț anulare concurs