În baza:

  • prevederilor O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,
  • Procedurii de organizare și desfășurarea concursurilor și examenelor în vederea angajării și promovării, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 1/2023, cu modificările ulterioare,

ANRE organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi de Expert la Compartimentul asistență management, protocol din cadrul Direcției generale activităţi suport.

Fișiere atașate

Anunț concurs

Tematica bibliografie si cerinte specifice

Anunt anulare concurs