Clarificarea modului de aplicare a art. 5 alin. (2) din Ordinul prsedintelui ANRE nr. 1/2015 privind instituirea Registrului national al participantilor la piata angro de energie si aprobarea Procedurii de inregistrare a participantilor la piata angro de energie.
Art. 5 alin (2) din Ordinul presedintelui ANRE nr. 1/2015 prevede obligatia participantilor la piata angro de energie de a confirma, in scris, pe suport hartie, anual, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, validitatea datelor de inregistrare transmise anterior ANRE.
Astfel, in cazul in care nu exista modificari ale datelor de inregistrare transmise la ANRE in vederea inregistrarii in Registrul national si daca acestea sunt corecte si complete, participantul la piata angro de energie are obligatia transmiterii, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, doar a unei declaratii privind corectitudinea informatiilor furnizate ANRE, conform Anexei nr. 2 A si Anexei nr. 2 B la Procedura de inregistrare a participantilor la piata angro de energie in Registrul national al participantilor la piata angro, fara reincarcarea formularului de inregistrare in portalul ANRE.
In cazul in care au survenit modificari ale datelor de inregistrare sau acestea nu sunt corecte/complete, participantul la piata are obligatia transmiterii datelor actualizate/corectate, in conformitate cu Sectiunea a 2-a a Procedurii de inregistrare a participantilor la piata angro de energie in Registrul national al participantilor la piata angro de energie.