În data de 20 noiembrie, ACER a publicat scrisoarea deschisă Impactul Covid-19 asupra unor termene de conformare în temeiul REMIT ce conţine clarificări suplimentare privind modul de publicare a informaţiilor privilegiate de către participanţii la piaţă.
Publicarea informaţiilor privilegiate se va realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2021, prin intermediul Platformelor de informaţii privilegiate (Inside Information Platforms/IIPs). Pe Portalul REMIT al ACER este publicată lista platformelor.
Pentru respectarea obligației de publicare în mod efectiv a informațiilor privilegiate, participanții la piață se pot înscrie pe platformele care au trecut de prima etapă a evaluării de către ACER.
În cazul în care platforma pe care s-a înscris participantul la piață este temporar indisponibilă, participantul la piață are posibilitatea publicării informațiilor pe website-ul propriu, ca soluție de rezervă, până la data de 31 decembrie 2021.
Actualizarea formularului de înregistrare cu noile date privind locul publicării informaţiilor privilegiate
Participantul la piață are obligația să ofere informațiile necesare privind folosirea unei platforme și a site-ului propriu, ca soluție de rezervă, în Formularul de înregistrare, la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie sau la actualizarea informațiilor din acest Registru (conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 1/2015).
Pentru actualizarea informaţiilor referitoare la locul publicării informaţiilor privilegiate în Registrul naţional al participanților la piața angro de energie, în termen de cinci zile lucrătoare de la înscrierea pe o Platformă de informaţii privilegiate, participanţii la piaţă trebuie:
1. să încarce pe portalul de date al ANRE formularul de înregistrare completat cu noile date la secţiunea 1 Informaţii privind participantul la piaţa angro de energie, câmpul 120 Publicare informaţii privilegiate. Câmpul 119 Pagină internet va conţine URL-ul paginii de start a website-ului participantului la piaţă. Precizăm că noile date trebuie completate pe formularul de înregistrare actualizat în 2020, care se poate descărca din Portalul ANRE în baza elementelor de autentificare specifice fiecărui participant la piaţă.
2. să transmită pe adresa de poştă electronică REMIT@anre.ro o scrisoare de înaintare în care să prezinte modificările survenite şi declaraţia pe propria răspundere privind corectitudinea informaţiilor furnizate ANRE, conform Anexei nr. 2 A sau Anexei nr. 2 B la Procedura de înregistrare a participanţilor la piaţa angro de energie în Registrul naţional al participanţilor la piaţa angro.