Data: 09.11.2016

În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ANRE invită părțile interesate să contribuie la procesul de modificare și de completare a prevederilor Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități în domeniul gazelor naturale şi a condiţiilor – cadru de valabilitate aferente autorizațiilor, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 98/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Eventualele observații și propuneri pe marginea proiectului de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro.

Termenul de transmitere a observațiilor și propunerilor este 10 zile de la data publicarii pe site a prezentei note. 

Document aprobat prin Ordinul ANRE nr.103/2016.

Fisiere atasate