Legislatie

Ord. 95/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor. Data 29.06.2022 MO 661/01.07.2022

Ord. 94/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANRE din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie; Data 29/06.2022 MO 651/30.06.2022 Modifica Ordinul 179/2018, Ordinul 15/2022 şi Ordinul 77/2017.

Ord. 19/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor; Data 02.03.2022 MO 222/07.03.2022 Abroga Ordinul 15/2021

Ord. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor; Data 23.02.2022 MO 215/04.03.2022 Modificat prin Ordinul 94/2022, Ordinul 95/2022

Ord. 50/2021 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparținând prosumatorilor, Data: 23.06.2021, MO 635/29.06.2021, Intra in vigoare la data de 1 iulie 2021, Abroga Ord. 226/2018

Ord. 25/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 227/2018 Data: 31.03.2021 MO 394/15.04.2021

Ord. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum Data: 10.03.2021 MO 259/16.03.2021 Abroga Ordinul 69/2020 Abrogat prin Ordinul 19/2022

Ord. 192/28.10.2020 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei Data: 28.10.2020 MO 1033/ 05.11.2020

Ord. 165/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie Data: 16.09.2020 MO 885/29.09.2020

Ord. 132/2020 privind modificarea și completarea Normei tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 228/2018 Data: 24.06.2020 MO 568/30.06.2020

Ord. 77/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor Data: 13.05.2020 MO 414/19.05.2020

Ord. 69/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum Data: 15.04.2020 MO 330/23.04.2020 Abrogat prin Ordinul 15/2021

Ord. 194/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor. Data: 01.10.2019. MO 805/04.10.2019. Modifica Ordinele 226/2018 si 227/2018.

Comunicat Ministerul Mediului – validare instalatori sisteme fotovoltaice

Ord. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor Data: 28.12.2018 MO 1113/28.12.2018. Modificat prin Ordinul 194/2019; Modificat prin Ord 77/2020: Abrogat de Ord.50/2021

Ord. 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pro-duse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice.Data: 28.12.2018.MO 1114/28.12.2018.Modificat prin Ordinul 194/2019. Modificat prin Ord 25/2021

Ord. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea” Data: 28.12.2018 MO 1114/28.12.2018

Piata cu amanuntul energie

Legislație secundară

Legislație primară

Legislație europeană