Cum devii prosumator ?

Dacă îți propui să produci energie electrică din surse regenerabile și, în afară de consumul propriu, dar nu în mod obligatoriu să livrezi surplusul de energie electrică în rețeaua națională de distribuție a energiei electrice, înseamnă că poţi deveni prosumator.

Pentru a obține calitatea de prosumator, este foarte util să citești cele mai noi reglementări în domeniu, pentru că acolo sunt indicate modalitățile prin care poți vinde energie electrică către furnizorul de energie electrică.

În calitatea noastră de autoritate de reglementare, monitorizăm evoluţia prosumatorilor pe baza datelor şi informaţiilor colectate lunar de la operatorii de distribuţie.

Operatorii de distribuție au atribuții în ceea ce privește racordarea la rețeaua electrică, certificarea calitatăţii tale de prosumator, măsurarea energiei electrice consumate/injectate din/în reţea și transmiterea informațiilor către furnizor în vederea facturării energiei electrice.

Poți alege să instalezi echipamente pentru producerea energiei electrice (cum sunt panourile fotovoltaice) pentru a reduce costurile cu electricitatea și pentru a contribui la producția de energie verde în țara noastră. Cantitatea de energie electrică pe care nu o consumi e livrată automat în rețeaua electrică.

Pentru a obține calitatea de prosumator, trebuie să te familiarizezi cu legislația și reglementările din domeniu, iar ulterior să parcurgi câteva etape necesare. Pe scurt, aceștia sunt pașii:

  • Depui o solicitare de racordare la distribuitorul de energie electrică;
  • În urma solicitării depuse, se stabilește o soluție de racordare și primești de la operatorul de distribuție avizul tehnic de racordare;
  • Semnezi un contract de racordare;
  • Montezi cu personal specializat sistemul de panouri fotovoltaice cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum;
  • Depui la distribuitorul de energie electrică dosarul instalației de utilizare și cererea de punere sub tensiune pentru probe a instalației de utilizare;
  • Trimiți, după probe, la distribuitorul de energie electrică procesul-verbal de recepție a punerii în funcțiune a instalației de utilizare;
  • Primești certificatul de racordare din partea operatorului de distribuție și certificarea de prosumator;
  • Semnezi cu furnizorul tău de energie electrică un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate în rețea.

Dacă pentru instalarea sistemului de panouri fotovoltaice la locul tău de consum nu este necesară modificarea soluției de racordare, atunci poți transmite la operatorul de distribuție notificarea privind racordarea la locul de consum existent a sistemului de panouri fotovoltaice, după montarea acestuia. În acest caz, operatorul de distribuție actualizează certificatul de racordare existent fără a fi necesară emiterea avizului tehnic de racordare.

Racordarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu puteri instalate mai mari de 400 kW pe loc de consum se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Informații privind conformitatea tehnică a echipamentelor din instalațiile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, deținute de prosumatori se regăsesc aici.

Legislație

Ord. 95/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANRE nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor. Data 29.06.2022 MO 661/01.07.2022

Ord. 94/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANRE din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie; Data 29/06.2022 MO 651/30.06.2022 Modifica Ordinul 179/2018, Ordinul 15/2022 şi Ordinul 77/2017.

Ord. 19/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor; Data 02.03.2022 MO 222/07.03.2022 Abroga Ordinul 15/2021

Ord. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând prosumatorilor; Data 23.02.2022 MO 215/04.03.2022 Modificat prin Ordinul 94/2022, Ordinul 95/2022

Ord. 50/2021 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparținând prosumatorilor, Data: 23.06.2021, MO 635/29.06.2021, Intra in vigoare la data de 1 iulie 2021, Abroga Ord. 226/2018

Ord. 25/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 90/2015 privind aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și pentru modificarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 227/2018 Data: 31.03.2021 MO 394/15.04.2021

Ord. 165/2020 pentru modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie Data: 16.09.2020 MO 885/29.09.2020

Ord. 132/2020 privind modificarea și completarea Normei tehnice Condiții tehnice de racordare la rețelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecție de putere activă în rețea, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 228/2018 Data: 24.06.2020 MO 568/30.06.2020

Ord. 77/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ANRE nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor Data: 13.05.2020 MO 414/19.05.2020

Ord. 194/2019 pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor. Data: 01.10.2019. MO 805/04.10.2019. Modifica Ordinele 226/2018 si 227/2018.

Comunicat Ministerul Mediului – validare instalatori sisteme fotovoltaice

Ord. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor Data: 28.12.2018 MO 1113/28.12.2018. Modificat prin Ordinul 194/2019; Modificat prin Ord 77/2020: Abrogat de Ord.50/2021

Ord. 227/2018 pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice pro-duse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum şi pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice.Data: 28.12.2018.MO 1114/28.12.2018.Modificat prin Ordinul 194/2019. Modificat prin Ord 25/2021

Ord. 228/2018 pentru aprobarea Normei tehnice „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea” Data: 28.12.2018 MO 1114/28.12.2018

Ord. 18/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici; Data 02.03.2022 MO 220/07.03.2022 Abroga Ordinul 17/2021 Modificat prin Ordinul 133/2022, Ordinul 4/2023

Ord 59/2013 – pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public. Modificat prin Ordinul 63/2014. Modificat prin Ordinul 111/2018. Modificat prin Ordinul 15/2019. Modificat prin Ordinul 22/2020 Modificat prin Ord 68/2020, Ordinul 60/2020 Modificat prin Ordinul 16/2021, Ordinul 45/2021, Ordinul 81/2022, Ordinul 133/2022, Ordinul 4/2023

Ord. 105/2022 pentru aprobarea contractelor-cadru de racordare la rețelele electrice de interes public Data: 03.08.2022 MO 781/05.08.2022 Abroga Ordinul 164/2020 Modificat prin Ordinul 133/2022, Ordinul 4/2023

Ord. 51/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea unităților generatoare și de verificare a conformității unităților generatoare cu cerințele tehnice privind racordarea unităților generatoare la rețelele electrice de interes public. Data: 17.04.2019. MO 318/23.04.2019. Modifica Ordinele 30/2013 si 74/2013