Cum schimbi furnziorul de ENERGIE ELECTRICĂ?

  1. Care sunt furnizorii activi de energie electrică?

Lista furnizorilor activi de energie electrică poate fi consultată pe pagina de internet a ANRE aici

  1. Cum pot denunța contractul și să schimb furnizorul de energie electrică?

În conformitate cu legislația secundară elaborată de ANRE, clientul final de energie electrică are dreptul să denunţe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său înainte de ajungerea la termen, cu respectarea condiţiilor contractuale.

Încetarea contractului de furnizare prin denunţare unilaterală de către client nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia.

În ceea ce privește schimbarea furnizorului de energie electrică, amintim că acest proces este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Clientul final are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică ori de câte ori doreşte, fără ca vreunul dintre operatorii economici implicaţi să aibă dreptul să se opună. În acest scop, clientul final are dreptul să denunţe contractul încheiat cu furnizorul actual.

De asemenea amintim faptul că schimbarea furnizorului de energie electrică se va face cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Care sunt condițiile generale minime pentru denunțarea contractului în cazul schimbării furnizorului?

Trebuie să verificați condițiile contractuale sau vă puteți adresa furnizorului dvs. pentru clarificare.

  1. Am găsit o ofertă mai bună pentru furnizarea energiei electrice și am decis să schimb furnizorul. Cine întreprinde demersurile necesare schimbării?

 Pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile în vederea iniţierii şi derulării procesului e schimbare a furnizorului de energie electrică.

  1. La schimbarea furnizorului, există vreun risc de deconectare?

Nu, pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului este asigurată continuitatea în furnizare cu energie electrică a locului de consum.

  1. Care sunt motivele care ar putea să mă împiedice să schimb furnizorul?

Odată cu liberalizarea pieţelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor clienţilor finali de energie electrică, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să îşi aleagă furnizorul dorit şi să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea energiei electrice pentru locul sau locurile sale de consum.

  1. Pot schimba furnizorul fără sa platesc penalități?

Toţi clienţii finali de energie electrică au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

 

De asemenea, clienţii casnici, întreprinderile mici şi microîntreprinderile au dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică sau participantul la piaţă implicat în agregare, fără niciun comision de schimbare. Prin derogare de la această prevedere, furnizorii de energie electrică sau participanţii la piaţă implicaţi în agregare pot percepe clienţilor finali comisioane pentru încetarea contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate pe o durată determinată şi cu preţuri fixe, în cazul rezilierii lor anticipate de către clientul final.

  1. Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

  1. Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a energie electrică poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

  1. Pe cine aș putea contacta în cazul în care cred că mi s-au perceput taxe pentru schimbarea furnizorului?

Contactați furnizorul dvs. de energie electrică. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, vă puteți adresa ANRE, accesând pagina de internet www.anre.ro.

Procesul tehnic de schimbare al furnizorului se desfăşoară în 24 de ore prin POSF.