Cum schimbi furnizorul de gaze naturale?

  1. Care sunt furnizorii activi de gaze naturale?

Lista furnizorilor de gaze naturale poate fi consultată pe pagina de internet a ANRE – aici.

  1. Cum pot denunța contractul și să schimb furnizorul de gaze naturale?

În conformitate cu legislația secundară elaborată de ANRE, clientul final are dreptul să denunţe unilateral contractul încheiat cu furnizorul său de gaze naturale înainte de ajungerea la termen, cu respectarea condiţiilor contractuale.

Încetarea contractului de furnizare prin denunţare unilaterală de către clientul final nu are niciun efect asupra obligaţiilor decurgând din executarea contractului până la momentul încetării acestuia. De asemenea, furnizorul are obligaţia să notifice clientul final cu privire la orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să informeze în momentul notificării cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care clientul final nu acceptă noile condiţii notificate.

În ceea ce privește schimbarea furnizorului de gaze naturale, amintim că acest proces este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Clientul final are dreptul să schimbe furnizorul de gaze naturale ori de câte ori doreşte, fără ca vreunul dintre operatorii economici implicaţi să aibă dreptul să se opună. În acest scop, clientul final are dreptul să denunţe contractul încheiat cu furnizorul actual.

De asemenea amintim faptul că schimbarea furnizorului de gaze naturale se va face cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale , aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

  1. Care sunt condițiile generale minime pentru denunțarea contractului în cazul schimbării furnizorului?

Trebuie să verificați condițiile contractuale sau vă puteți adresa furnizorului dvs. pentru clarificare.

  1. Am găsit o ofertă mai bună pentru furnizarea gazelor naturale și am decis să schimb furnizorul. Cine întreprinde demersurile necesare schimbării?

 Pe baza contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile în vederea iniţierii şi derulării procesului e schimbare a furnizorului de gaze naturale.

  1. La schimbarea furnizorului, există vreun risc de deconectare?

Nu, pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului este asigurată continuitatea în alimentarea cu gaze naturale a locului de consum.

  1. Care sunt motivele care ar putea să mă împiedice să schimb furnizorul?

Odată cu liberalizarea pieţelor de energie, a fost implementat cadrul legal care să permită tuturor clienţilor finali de gaze naturale, indiferent de natura consumului (casnic sau noncasnic), să îşi aleagă furnizorul dorit şi să încheie cu acesta contracte pentru furnizarea gazelor naturale pentru locul sau locurile sale de consum.

  1. Pot schimba furnizorul fără sa platesc penalități?

Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale și ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 3/2022, cu modificările şi completările ulterioare. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

 

  1. Cât mă costă schimbarea furnizorului?

Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

  1. Care este perioada maximă de valabilitate pentru care se poate încheia un contract de furnizare?

Contractul de furnizare a gazelor naturale poate fi încheiat pe perioadă determinată sau nedeterminată.

  1. Pe cine aș putea contacta în cazul în care cred că mi s-au perceput taxe pentru schimbarea furnizorului?

Contactați furnizorul dvs. de gaze naturale. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit, vă puteți adresa ANRE, accesând pagina de internet www.anre.ro.

Procesul tehnic de schimbare al furnizorului se desfăşoară în 24 de ore prin POSF.