Data: 22.12.2021

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice “Decizia pentru acordarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”- S.A. a derogării de la obligația îndeplinirii prevederilor art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare)”.

Propunerile şi observaţiile vor fi transmise în scris, în format editabil, la adresa de e-mail: srpee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este data de 21.01.2022.

Documentul a fost aprobat prin Decizia ANRE nr.59/2022.

 

Fisiere atasate