Data: 22.12.2016

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, în perioada 22.12.2016 – 20.01.2017, ANRE supune consultarii publice documentele de discutie transmise de OPCOM SA în vederea implementării tranzacționării spot a gazelor naturale – Piața pentru Ziua Următoare de Gaze Naturale.

Propunerile și observațiile pe marginea documentelor sus menționate, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 20.01.2017 ora 1400.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 26.01.2017, ora 10.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Fisiere atasate