Consiliul consultativ al ANRE(1) Comitetul de reglementare al ANRE este asistat de un consiliu consultativ format din 13 membri, numiți prin decizie a primului-ministru, din care:

a) 2 membri din partea direcției de specialitate din ministerul de resort;

b) 2 membri din partea asociațiilor patronale din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale și minerit energetic;

c) 2 membri din partea organizațiilor sindicale ale salariaților din sectorul de activitate energie, petrol, gaze naturale și minerit energetic;

d) un membru din partea asociațiilor din administrația publică locală;

e) 2 membri din partea organizațiilor profesionale;

f) 2 membri din partea asociațiilor consumatorilor de energie electrică și gaze naturale;

g) un membru din partea Consiliului Concurenței;

h) un membru din partea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor – ANPC.(2) Membrii Consiliului consultativ au dreptul la decontarea de către ANRE a cheltuielilor de deplasare și cazare, în cazul în care ședința se desfășoară într-o altă localitate decât în cea de domiciliu al acestora.(3) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor operatorilor economici din sectorul energiei electrice, termice și al gazelor naturale cu cele ale consumatorilor, evaluează impactul reglementărilor ANRE și face propuneri de îmbunătățire a acestora.(4) Consiliul consultativ este convocat de către președintele ANRE cel puțin o dată pe lună, de regulă înainte de ședințele Comitetului de reglementare, în vederea dezbaterii ordinii de zi a acestora.