În aplicarea principiilor de transparență decizională prevăzute în Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE publică proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, document rezultat în urma analizării propunerilor și observațiilor primite în perioada consultării / dezbaterii publice din perioada noiembrie-decembrie 2017 împreună cu Nota de prezentare și Sinteza observațiilor primite la proiectul de Ordin.

Propunerile și observațiile la prezentul proiect de Ordin se transmit prin fax, la nr. 021.312.43.65 şi prin e-mail, în format word, la adresele: anre@anre.ro, romulus.tatar@anre.ro și raluca.dumitrache@anre.ro până în data de 8 ianuarie 2018 ora 12.

Ședința publică de dezbatere a noilor propuneri și observații primite va avea loc la sediul ANRE, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, în data de 11 ianuarie 2018, ora 10:00.

Nota de prezentare a proiectului de Ordin

Sinteza observațiilor

Minuta dezbaterii publice din data de 11.01.2018

Regulament PCSU – repostare final

Transcrierea sedintei de dezbatere publică din data de 07.12.2017