Data: 17.01.2019   

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de către către operatorii de transport și de sistem din regiunea de calcul al capacității CORE, în baza prevederilor articolului 52 din Regulamentul (UE) 2016/1719 din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung („Regulamentul FCA“).

Observatiile si propunerile se transmit in format electronic, pe adresa de email spree@anre.ro

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile de la data publicării pe site a prezentului document de discuție.

Fisiere atasate