Data: 22.11.2017

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, în perioada 22.11.2017-15.12.2017, ANRE demareaza procesul de consultare publică pe marginea principiilor de tranzacționare a gazelor naturale pe piețele centralizate, document de discutie  elaborat in vederea aplicarii prevederilor OUG nr. 64/2016, a Rezoluției Parlamentului European din 15 decembrie 2015 referitoare la „Către o uniune europeană a energiei” (2015/2113(INI)), precum si a prevederilor Regulamentului (UE) NR. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de rețea privind echilibrarea rețelelor de transport de gaz.

Propunerile și observațiile pe marginea principiilor de tranzacționare a gazelor naturale pe piețele centralizate, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 15.12.2017, ora 1400.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate va fi programată la o data ulterioară.

Fisiere atasate