Data: 20.11.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care a fost elaborat de către operatorii de transport şi de sistem din regiunea de calcul al capacităţii SEE, în baza cerinţelor articolului 51 din Regulamentul (UE) 2016/1719 din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor orientări privind alocarea capacităţilor pe piaţa pe termen lung („Regulamentul FCA“). 

Principalul scop al Regulamentul FCA este să promoveze dezvoltarea unor pieţe la termen (anual şi lunar) lichide şi competitive pentru capacităţile de interconexiune, într-un mod coordonat în întreaga Europă şi să ofere participanţilor la piaţă posibilitatea acoperirii riscului asociat comerţului transfrontalier cu energie electrică.

Observatiile si propunerile se transmit in format electronic, pe adresa de email srpee@anre.ro şi în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 10 zile de la data publicării pe site a prezentului document de discuție.

Fisiere atasate