Data: 26.03.2021

În vederea respectării prevederilor Regulamentului (UE) nr. 460/2017 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al rețelei privind structurile tarifare armonizate pentru transportul gazelor, ANRE supune consultării publice Documentul privind consultarea discounturilor, coeficienților de multiplicare și sezonieri ce vor fi utilizați de ANRE la stabilirea tarifelor de transport pentru anul gazier 2021 – 2022”.

Propunerile şi observaţiile cu privire la prezentul document și la anexa acestuia, se transmit în format editabil (Microsoft Word sau Adobe Acrobat), pe e-mail, la adresa anre@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este data de 30 aprilie 2021.

În situația în care observațiile sau opiniile transmise de părțile interesate conțin date cu caracter de confidențialitate, care nu pot fi publicate în sinteza observațiilor și opiniilor primite de ANRE, ce va fi publicată pe site-ul propriu, acestea vor fi individualizate și indicate în mod clar, în caz contrar considerându-se că ANRE are drept de publicare al acestora.

Fisiere atasate