Data: 23.11.2018

În perioada 23.11.2018 – 06.12.2018, ANRE supune consultarii publice,  prezentele documente de discutie transmise de Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM . S.A.

Propunerile și observațiile pe marginea prezentelor documente de discutie, însoțite de argumentația aferentă, se transmit de părțile interesate la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 6 decembrie 2018, ora 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitatprecum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Documentele au fost aprobate prin Ordinul ANRE 222/2018 si Avizele ANRE 65-73/2018.

Fisiere atasate