Data: 02.03.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, având în vedere necesitatea actualizării tarifelor de racordare aprobate prin HG 1043/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul naţional de transport al gazelor naturale şi a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuţie a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi preconizata abrogare în viitor a actului normaţiv menţionat ca urmare a elaborării de către ANRE a unor noi reglementari specifice referitoare la accesul şi racordarea la sistemele din sectorul gazelor naturale, în concordanţă cu legislaţia în vigoare şi cu noile condiţii de piaţă din sectorului gazelor naturale.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de argumentaţia aferentă, se transmit prin fax la nr. 021.3124365 sau poștă la sediul ANRE, precum şi prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa dt@anre.ro.

Termenul final de primire a propunerilor și observațiilor este data de 16 martie 2018, ora 1400, urmând ca propunerile și observațiile sa fie discutate in ședința programata să aibă loc la sediul ANRE în data 27 martie 2018, ora 1300.

Fisiere atasate