Data: 01.10.2014

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, care are ca scop stabilirea metodelor utilizate de ANRE în vederea monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficienţă bazată pe cererea de energie termică utilă. Rezultatele monitorizării sistemului de promovare pentru cogenerarea de înaltă eficienţă sunt utilizate în vederea elaborării rapoartelor obligatorii către autorităţi publice naţionale şi europene, elaborării de propuneri pentru îmbunătăţirea schemei de sprijin sau a reglementărilor secundare aferente, iniţierea unor acţiuni de îndrumare şi control la operatorii implicaţi.

Observaţiile şi propunerile la acest document se vor transmite până la data de 15.10.2014 prin fax si pe adresele de e-mail: aurelia.paunescu@anre.rorodica.manolescu@anre.rocristian.podasca@anre.ro şi rconstantinescu@anre.ro.

Fisiere atasate