ANRE supune consultarii publice documentul de discutie Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare. Metodologia reglementeaza modalitatea de fundamentare si de stabilire a venitului reglementat unitar, a venitului total unitar si a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de distributie a gazelor naturale prin sistemele de distributie.

Propuneriile si observaţiile vor fi transmise prin posta, la adresa din str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucuresti, cod: 020995,  prin fax – la nr. 021.312.43.65 sau prin e-mail – la adresa drpptgn@anre.ro, pană la data de 27 mai 2013

Fisiere atasate