ANRE supune consultarii publice proiectul privind Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare. Metodologia reglementeaza modalitatea de fundamentare si de stabilire a venitului reglementat unitar, a venitului total unitar si a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de distribuţie a gazelor naturale prin sistemele de distributie.  Racordarea tertilor la sistemele de distributie, precum si activitatile conexe celor de operare a sistemelor de distributie, conform reglementarilor specifice elaborate de ANRE, precum si alte activitati desfasurate de operatorul de distributie, in limitele stabilite prin conditiile de valabilitate asociate licentei, nu fac obiectul prezentei metodologii.

Propuneriile si observatiile vor fi transmise prin posta, la adresa din str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucuresti, cod: 020995,  prin fax – la nr. 021.312.43.65 sau prin e-mail – la adresa drpptgn@anre.ro, pana la data de 20 iunie 2013

Fisiere atasate