Data: 06.01.2015

Observațiile și propunerile se transmit până la data de 05.02.2015 prin fax la nr. 021 312.43.65 și prin email la adresele memilescu@anre.ro și rconstantinescu@anre.ro în format word, sub formă de tabel cu rubricile Nr. Crt., Text initial, Text propus, Motivație.

Prezentul document de discutie reprezinta revizuirea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităților de energie electrică produse in cogenerare de eficiență înaltă în vederea certificării prin garanții de origine aprobată prin Ordinul ANRE nr.87/2009.

Fisiere atasate