ANRE supune consultarii publice proiectul SNTGN Transgaz SA privind metodologia pentru aprobarea si stabilirea tarifelor reglementate in activitatea de transport a gazelor naturale, care are  ca scop fundamentarea si stabilirea tarifelor reglementate pentru serviciile de transport ale gazelor naturale printr-un sistem de transport. Aceste tarife, denumite tarife de transport, se stabilesc diferentiat pentru fiecare titular al licentei de transport si pentru fiecare sistem de transport operat de acesta, in functie de caracteristicile tehnice si regimul de exploatare ale fiecarui sistem de transport.
Propunerile si observatiile vor fi transmise, in format electronic (documente Word), la adresele de e-mail drpptgn@anre.ro si ioan.stefanescu@transgaz.ro  si in forma scrisa, la numarul de fax 021/312.43.65, pana la data de 10 septembrie 2013, inclusiv.

Fisiere atasate