Data: 25.09.2015

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, elaborat in vederea respectarii prevederilor art. 13 (6) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 şi (CE) nr. 715/2009, precum si  Recomandarii  ACER nr. 3/2014 privind stimulentele pentru proiectele de interes comun şi metodologia de evaluare a riscului.

Propuneriile si observatiile pot fi transmise prin posta, la adresa din str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, Bucuresti, cod: 020995,  prin fax – la nr. 021.312.43.65 sau prin e-mail, la adresa drpptgn@anre.ro

Termenul de transmitere a propuneriile si observatiilor este 05 octombrie 2015.

 

 

Fisiere atasate