Data: 05.10.2015

Prezentul document de discuţie reprezintă revizuirea normativului NTE 003/04/00 “Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000V” in vederea corelarii sale cu  Standardul european de linii electrice EN 50341 – 1 : 2012 – Overhead electric lines exceeding AC 1kV (care reuneşte într-un singur document standardele EN 50341 şi EN 50423). Elaboratorul proiectului de normativ este societatea ROENG – Transmission Engineering and Consulting S.A. (fost Fichtner Engineering), iar beneficiarul este Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A.

Propunerile si observatiile se vor transmite prin email,  la adresele: bogdan.ionescu@anre.ro, gabriela.munteanu@anre.ro.

Termenul limită pentru primirea observaţiilor la documentul în discuţie este de 02.11.2015.

 

Fisiere atasate