Data: 16.10.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de act normativ, care a fost  elaborat de SNTGN Transgaz S.A. Medias avand in vedere prevederile art. 130 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora operatorul de transport si de sistem are dreptul sa elaboareze norme tehnice/comerciale specifice activitatii proprii si sa le supuna, spre aprobare, ANRE.  

Eventualele observatii si propuneri pe marginea proiectului pot fi transmise la adresa de e-mail darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a observatiilor si propunerilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de act normativ.

Fisiere atasate