În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 9 din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Lege) până la data de 1 martie a anului în curs, ANRE stabileşte prin ordin, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi, pe baza cantităților realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final de energie electrică din anul precedent, fără a depăși nivelul corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite la alin. (41) care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi”.

Astfel, ANRE a elaborat proiectul de ordin pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2015, pe baza următoarelor informații:

– consumul final de energie electrică pentru anul 2015 (obtinut pe baza datelor transmise de furnizorii de energie electrică, inclusiv de producătorii de energie electrică care au consumatori racordaţi la barele centralei şi/sau alimentează locuri proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic); termenul de transmitere a datelor a fost, în conformitate cu prevederile art. II al Ordinului ANRE nr. 2/2016, 12 februarie 2016;

– consumul final de energie electrică exceptat de la plata certificatelor verzi, în conformitate cu acordurile de exceptare emise de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în anul 2015 (obtinut pe baza datelor transmise de furnizorii de energie electrică care au in portofoliul lor consumatori finali care dețin acorduri de exceptare);

– numărul de CV efectiv emise pentru tranzacționare de către OTS producătorilor de E-SRE în anul 2015;

– prevederile art. 8 alin. (8) din Lege coroborat cu prevederea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia “exceptarea […] se aplică la cota obligatorie de achiziție de certificate verzi care se aplică furnizorilor de energie, comunicată de ANRE, începând cu anul în care a fost obținut acordul de exceptare”. Precizăm faptul că, având în vedere că Guvernul României nu a emis o interpretare oficială a prevederii de la art. 3 alin. (1) din HG nr. 495/2014 în ceea ce privește momentul aplicării acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015, calculul cotei a fost elaborat cu considerarea că acordurile de exceptare nu pot produce efecte retroactiv (inainte de data emiterii acordului), ci numai după data emiterii acestora;

– actualizarea consumului final brut de energie electrică conform balanței energiei electrice provizorii pentru anul 2015 publicată pe site-ul Institutului Național de Statistică al României în Comunicatul de presă nr. 37 din 11 februarie 2016, în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (2) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi (Metodologie), așa cum a fost aceasta revizuită prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 101/2015, cu modificările și completările din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 2/2016.

Pe baza informațiilor mai sus enumerate, au fost aplicate prevederile Metodologiei aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2015, cu modificările și completările ulterioare, fiind determinată cota obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul 2015 la valoarea de 0,278 CV/MWh, corespunzătoare unui consum final exceptat de energie electrică de la plata certificatelor verzi de 3424,7 GWh.

Rezultatele calculelor aferente cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2015 sunt sintetizate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Indicatori

U.M.

Formula de calcul

Valoare

1

Cota obligatorie de E-SRE beneficiară de sistemul de promovare prin CV pentru anul 2015, conform HG nr. 1110/12.12.2014

%

11,9

2

CV emise pentru tranzacționare in anul 2015

CV

Conform cap. V, secțiunea 1, subsecțiunea a 2-a din Metodologie*

14 157 103

3

E-SRE pentru care s-au emis CV in anul 2015

MWh

Conform cap. V, secțiunea 1, subsecțiunea a 1 din Metodologie

8 118 942

4

E-SRE susţinută prin CV aferentă cotei de

E-SRE pentru anul 2015 (E-SRE2 CAP)

MWh

Conform cap. V, secțiunea a 2-a din Metodologie

7 005 351,5

5

Raport E-SRE2 CAP / E-SRE

MWh

5 = 4/3

0,86284044

6

CV susținute

CV

6 = 5*2

12 215 321

7

Consum final de energie electrică

MWh

Conform cap. V, secțiunea 1, subsecțiunea a 3-a din Metodologie

    47 388 704

8

Consum final de energie electrică exceptat

MWh

Conform cap. V, secțiunea 1, subsecțiunea a 4-a din Metodologie

3 424 698

9

Cota de CV obligatorie

CV/MWh

8 = 6/(7-8)

0,278

 

 

 

 

Fisiere atasate