Data: 24.08.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de ordin, proiect elaborat in vederea  respectarii prevederilor art. 136 alin (2) lit. d) si art. 141 alin (3) lit. d) și lit. e) din Legea 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare si care se adresează operatorilor economici titulari ai licenței de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, operatorilor economici titulari ai licenței de operare a sistemului de înmagazinare a gazelor naturale, precum și agenților de conformitate desemnați de aceștia.

Prin actuala consultare publică se propun, în principal, stabilirea regulilor privind întocmirea programelor de conformitate care conțin măsurile dispuse de către operatorii de distribuție și de operatorii de înmagazinare a gazelor naturale pentru garantarea excluderii practicilor discriminatorii şi stabilirea obligațiilor specifice impuse angajaților pentru realizarea obiectivului de independență, precum desemnarea agenților de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate.

Opiniile, propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ publicat se transmit, prin e-mail, la adresa: darag@anre.ro.

Termenul final de transmitere a opiniilor, propunerilor și observațiilor este de 30 de zile de la data publicarii pe site a prezentului proiect de ordin.

Fisiere atasate