Data: 24.02.2017

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de regulament, proiect elaborat în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, ANRE  este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licenţele prin care se acordă permisiunea de a furniza servicii sau de a presta activități specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, în baza unui regulament propriu.

Până în prezent operaţiunile privind acordarea, modificarea, suspendarea şi retragerea licenţelor specifice serviciului public de alimentare cu energie termică, se încadrau în atribuţiile şi competenţele ANRSC şi se desfăşurau în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin HG nr. 745/2007 cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul proiect de reglementare urmăreste să cuprindă condiţiile generale privind acordarea licenţelor, procedura de solicitare şi acordare a licenţelor, condiţiile în care se modifică licenţele acordate şi condiţiile asociate acestora, procedura de suspendare şi de retragere a licenţelor, cu modificări minime faţă de prevederile din regulamentul aprobat prin HG nr. 745/2007, modificări ce ţin de organizarea şi funcţionarea ANRE.

Opiniile, propunerile si observatiile referitoare la proiectul publicat se transmit, de preferință, prin e-mail, la adresa: licente.ee@anre.ro; acestea pot fi comunicate sistematizat  în cadrul unui fișier în format word, conținând un tabel, având pe coloane: Nr. crt, Text initial, Text propus, Motivatie, etc.

Termenul final de transmitere a observatiilor este 10 martie 2017.

Document aprobat prin Ordinul 28/05.04.2017.

Fisiere atasate