ANRE supune consultarii publice a doua versiune a proiectului de modificare si completare a Ordinului nr.101/2015,  avand in vedere clarificarile aduse fata de prima versiune a documentului referitoare la datele privind  energia electrică facturată/furnizată/livrată care trebuie transmise trimestrial/anual de operatorii economici cu obligatie de achizitie de CV la ANRE, precum si precizarile suplimentare referitoare la modul de considerare a erorilor de raportare, respectiv a operatorilor de distribuție și a operatorului de transport și sistem (pentru alimentarea consumurilor finale proprii), in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, prin asimilarea acestora în categoria furnizorilor de energie electrică cu obligație de achiziție de certificate verzi, astfel încât aceștia să se poată înscrie la PCV și să poată achiziționa certificatele verzi necesare pentru îndeplinirea obligației anuale de achiziție de certificate verzi.

Propunerile si observatiile se transmit la adresele de email ion.dumitru@anre.romjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro.

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este 24.01.2016 (10 zile calendaristice de la data publicarii, justificat de urgenta adoptarii proiectului de reglementare astfel incat sa se asigure corectitudinea si completitudinea datelor transmise de operatorii economici cu obligatie de achizitie de CV pentru anul 2015 in vederea stabilirii de catre ANRE a cotei anuale obligatorii de achizitie de CV pentru anul 2015 pana la data de 1 martie 2016).   

Fisiere atasate