ANRE anunță organizarea unei ședințe publice pentru discutarea pachetului de reglementări referitor la comercializarea energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor în data de 10.12.2018, ora 10:00, la sediul din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucuresti, Sala de sedinte etaj 6 (intrare prin Bd.Carol I).

Pachetul de reglementări cuprinde:

-Proiectul de ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor;

– Proiectul de ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea.

Proiectele au fost supuse consultării publice și pot fi accesate prin intermediul urmatoarelor linkuri:

Proiectul de ordin pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparținând prosumatorilor https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/surse-regenerabile1387278641/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-regulilor-de-comercializare-a-energiei-electrice-produsa-in-centrale-electrice-din-surse-regenerabile-cu-putere-electrica-instalata-de-cel-mult-27-kw-apartinand-prosumatorilor&page=1

Proiectul de ordin pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produsă de prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și care nu beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul ANRE nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/proceduri-oper-regl-comerciale/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-contractului-cadru-de-vanzare-cumparare-a-energiei-electrice-produsa-de-prosumatorii-care-detin-unitati-de-producere-a-energiei-electrice-din-surse-regenerabile-cu-puterea-instalata-de-cel-mult-27-kw-pe-loc-de-consum-si-care-nu-beneficiaza-de-sistemul-de-promovare-prin-certificate-verzi-si-pentru-modificarea-anexei-nr-2-la-ordinul-nr-31-2018-privind-aprobarea-regulamentului-de-functionare-si-de-decontare-a-pietei-de-echilibrare-si-a-regulamentului-de-calcul-si-d&page=1

Participarea la ședință se va face în limita locurilor disponibile în sală, astfel încât persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până joi, 06.12.2018 ora 16:00, la adresa de e-mail info@anre.ro.

Ordinea de zi- ședința publică – 10.12.2018

Minuta ședinței publice 10.12.2018