Gaze naturale2024-02-03T13:34:56+03:00

Anunțuri

Cum devin instalator autorizat în domeniul gazelor naturale?

Condiţiile, termenele şi procedurile de acordare a autorizaţiilor, de suspendare şi de retragere a calităţii de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei, instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării, obiectivelor/sistemelor aferente transportului şi/sau distribuţiei de gaze naturale, instalaţiilor aferente activităţii de producere/stocare de biogaz/biometan, instalaţiilor de gaze naturale lichefiate (GNL), precum şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sunt prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 65/2023

I. Transmiterea şi înregistrarea documentelor

Cererile însoțite de documentele prevăzute în Regulament se transmit, în perioada de înscriere (stabilită pentru fiecare sesiune, conform detaliilor din Anunțul publicat de ANRE pe pagina de internet www.anre.ro) prin încărcare în portalul ANRE, https://spv.anre.ro/autorizare-instalator/, selectând ”Acordare autorizaţie pentru instalatori”

II. Plata tarifului de autorizare se face anterior depunerii documentatiei:

– prin ordin de plată sau prin mandat poștal

în contul ANRE nr. RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la ATCPMB, CUI 11514848.

Tarifele în vigoare aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2024 sunt:

  Nr. crt.   Tipul atestării  Tariful (lei)
  1.   Instalatori autorizaţi, fiecare tip   250
  2.   Prelungirea duratei de valabilitate a legitimaţiilor instalatorilor autorizaţi, fiecare tip   125

NOTĂ:

Tariful prevăzut în tabel:

  1. a) se achită de solicitant anterior depunerii documentelor;
  2. b) nu se înapoiază:

solicitantului care nu se prezintă la examenul la care a fost acceptat;

– candidatului care nu promovează examenul de autorizare;

– solicitantului care nu îndeplineşte condiţiile de participare la examen, documentaţia fiind neconformă cu prevederile regulamentului, după transmiterea completărilor şi clarificărilor solicitate de ANRE şi care nu a solicitat retragerea cererii înainte de analiza documentelor anexate cererii de autorizare.

Restituire sume achitate în plus

Sumele achitate în plus către ANRE, se restituie în urma depunerii unei cereri transmise prin e-mail la adresa anre@anre.ro, sau prin poștă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, București, sector 2, cod poștal 020995, cerere care poate fi descărcată de aici.

Fişiere ataşate

Cum devin verificator de proiecte sau expert tehnic in domeniul gazelor naturale?

Unde găsesc lista cu toți instalatorii autorizați din România?

Go to Top