https://www.acer-remit.eu/np/home
Pe Portalul REMIT, Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare în domeniul Energiei (ACER) a pus la dispoziţia participanţilor la piaţa angro de energie şi a persoanelor care efectuează cu titlu profesional tranzacţii cu produse energetice angro (persons professionally arranging transactions in wholesale energy products/PPAT) Platforma de Notificare REMIT.
Platforma de Notificare REMIT este dedicată îndeplinirii obligaţiilor pe care participanţii la piaţa angro de energie le au în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) pct. b), art. 4 alin. (2) din REMIT.
În plus, prin accesarea https://www.acer-remit.eu/np/str, persoanele care efectuează cu titlu profesional tranzacţii cu produse energetice angro şi care deţin obligaţii în conformitate cu art. 15 din REMIT pot notifica, într-un format unitar, orice tranzacţie suspectată de încălcarea art. 3 şi art. 5 din REMIT.