Data: 22.06.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice Principiile metodologice de stabilire a tarifelor pentru accesul terților la conductele de alimentare din amonte din sectorul gazelor naturale.

Propunerile și observațiile, însoțite de argumentația aferentă, se transmit la ANRE prin fax la nr. 021.312.43.65 sau în format letric la sediul din strada Constantin Nacu, nr. 3, sector 2, și prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa stgn@anre.ro .  

Propunerile și observațiile față de documentul supus consultării se transmit la ANRE până la data de 21.07.2022.

Fisiere atasate