Data: 18.05.2018

ANRE supune consultarii publice prezentul document de discutie, in vederea urgentării procesului de aprobare a noii metodologii de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, începând cu a patra perioadă de reglementare.

Propunerile şi observaţiile, însoţite de argumentaţia aferentă, se fac în limba română și se transmit prin fax la nr. 021.3124365 sau poștă la sediul ANRE din București, strada Constantin Nacu, nr.3, sector 2, precum şi prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa dt@anre.ro.

Termenul final de primire a propunerilor și observațiilor este data de 30 mai 2018, ora 16:00, urmând ca ședința în cadrul căreia se vor discuta observațiile și propunerile formulate pe marginea prezentului document de discutie să aibă loc la sediul ANRE la o data ce va fi comunicată ulterior.

Fisiere atasate