Data: 25.11.2016

Pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de procedura, act normativ care conține criteriile și etapele care stau la baza desemnării unui operator economic titular al licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale pentru operarea unui alt sistem de distribuție a gazelor naturale dintr-o anumită zonă delimitată – unitate administrativ – teritorială, unde titularului licenței de operare a sistemului de distribuție i-a fost retrasă licența, precum și responsabilitățile celor doi titulari de licență de operare.  Mecanismul de desemnare propus introduce competiția după nivelul minim al tarifului ofertat de operatorii de distribuție la preluarea operării unui alt sistem de distribuție cu considerarea disponibilității resurselor financiare necesare operării noului sistem de distribuție.

Eventualele observatii si propuneri se transmit la adresa de email darag@anre.ro.

Termenul de transmitere a propunerilor si observatiilor este 10 zile calendaristice de la data afisarii pe site a proiectului de procedura.

Document aprobat prin Ordinul 02/18.01.2017.

Fisiere atasate