Data: 21.01.2019

Avand in vedere prevederile Ordinului ANRE nr. 105/2018 de aprobare a Regulilor generale privind piața centralizată de gaze naturale, potrivit cărora orice modificări şi/sau completări aduse regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate se transmit autoritatii competente pentru aprobare/avizare si pentru respectarea principiilor transparentei decizionale, ANRE supune procesului de consultare publică prezentele documente transmise de Operatorul Pieţei de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A..

Propunerile și observațiile, însoțite de motivarea acestora, vor fi transmise, în format electronic  (documente Word), la adresa de e-mail sprgn@anre.ro, și în formă scrisă, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 4 februarie 2019 orele 16:00.

Propunerile și observațiile transmise ulterior termenului specificat nu vor fi luate în considerare.

Documentele au fost aprobate prin Avizele ANRE 21-26/2019.

Fisiere atasate