Data: 05.03.2019

In perioada 05 – 19 martie 2019, ANRE supune procesului de consultare publică prezentele documente de discutie transmise de Operatorul Pieţei de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM – S.A., Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor menționate, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise de către părțile interesate, la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 19.03. 2019, orele 16:00.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate