Data: 23.12.2016

Având în vedere prevederile din Codul Rețelei potrivit cărora operatorii economici  pot înainta Autorității Competente, în scris, propuneri de amendare a Codului rețelei si pentru respectarea principiilor privind transparenta decizionala, ANRE supune consultarii publice, în perioada 23.12.2016-27.01.2017, prezentul document de discutie.

Propunerile și observațiile pe marginea propunerilor formulate de S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până la data de 27.01.2017 ora 1400.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate pe marginea noilor contracte de vânzare/cumpărare gaze naturale în scop de echilibrare a SNT este programată să aibă loc în data de 02.02.2017, ora 10.00 , la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2.

Fisiere atasate