ANRE supune consultarii publice prezenta propunere de Convenție cadru, ce va fi încheiată între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A, în calitate de operator de transport și de sistem și participanții la tranzacționarea gazelor naturale, până la intrarea în SNT. Propunerea de conventie stabilește raportul juridic și comercial dintre părțile implicate în semnarea convenției.

Propunerile și observațiile pe marginea Convenției cadru încheiate între S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. și participanții la tranzacționarea gazelor naturale până la intrarea în SNT, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE, atât în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail drpptgn@anre.ro, cât și în format letric, la numărul de fax 021/312.43.65, până cel târziu la data de 07.11.2016, ora 1000.

Ședința pentru dezbaterea propunerilor și observațiilor formulate este programată în data de 07.11.2016, ora 14.00, la sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr. 3 sector 2.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în formatul Word solicitat nu vor fi luate în considerare la elaborarea formei finale a proiectului de ordin.

Fisiere atasate