Data: 05.03.2021

ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie avand in vedere necesitatea adaptării raportărilor operatorului de transport și sistem la noile modificări ale reglementărilor ANRE, respectiv: Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare și Metodologia de stabilire a tarifelor pentru servicul de sistem, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 45/2017, cu modificările ulterioare.

Propunerile și observațiile la documentul de discuție vor fi transmise în format electronic pe adresa de email: stee@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor și observațiilor este de 30 de zile de la data publicării pe site.

Documentul a fost aprobat prin Decizia ANRE nr. 1007/19.05.2021 

Fisiere atasate