În vederea respectării principiilor transparenței decizionale stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice „Proiectul de Decizie pentru modificarea Anexei la Decizia preşedintelui ANRE nr. 1397/2018 privind Lista centralizată a produselor tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, a pieţei produselor flexibile pe termen mediu şi lung, precum şi a pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung”.

Propunerile şi observaţiile pe marginea proiectului de act normativ, însoțite de argumentaţia aferentă, vor fi transmise de către părţile interesate în format electronic (documente Word cu diacritice), la adresele de e-mail: sprgn@anre.ro și anre@anre.ro.

Propunerile şi observaţiile pot fi transmise până cel târziu la data de 12 iunie, orele 16:00.

Propunerile şi observaţiile pentru care nu au fost prezentate argumente şi/sau nu au fost transmise în formatul solicitat, precum şi cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Referat de aprobare

Proiect de Decizie pentru modificarea Anexei la Decizia preşedintelui ANRE nr. 1397/2018 privind Lista centralizată a produselor tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, a pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, a pieţei produselor flexibile pe termen mediu şi lung, precum şi a pieţei produselor derivate standardizate pe termen mediu şi lung