Data: 07.02.2022

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultării publice prezentul document cu scopul modificarii calendarului de implementare a SMI la nivel național, aferent perioadei 2019 – 2028, cu respectarea prevederilor actelor normative aplicabile domeniului, aflate în vigoare, care stabilesc cadrul de reglementare privind desfășurarea procesului de implementare a SMI la nivel național și care prevăd condițiile de modificare a calendarului de implementare a SMI aprobat.

Observațiile și propunerile la proiectul de decizie, insotite de argumentatia aferenta, se transmit în format electronic, editabil, la adresa de e-mail smie@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor şi observaţiilor este de 30 de zile calendaristice de la data publicării pe site.

Fisiere atasate