Data: 26.11.2020

Pentru respectarea principiilor transparenței decizionale stabilite prin Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune consultarii publice prezentul proiect de decizie.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului menționat, însoțite de argumentația aferentă, vor fi transmise la ANRE în format electronic (documente Word), la adresa de e-mail: sprgn@anre.ro.

Termenul final de transmitere a propunerilor si observatiilor este data de 06.12.2020.

Propunerile și observațiile pentru care nu au fost prezentate argumente și/sau cele care nu au fost transmise în format Word, precum și cele transmise ulterior termenului specificat, nu vor fi luate în considerare.

Fisiere atasate